Naše firma je v plném provozu - za dodržení nařízených hygienických opatření. Děkujeme

PERUN 200 AC/DC Pulse

Detailní popis »


Obj. č. 0

  • Skladem


Cena: 41 952 Kč
Cena bez DPH: 34 671 Kč

Detailní popis:

Svařovací invertor PERUN 200 AC/DC PULSE / PERUN 200 AC/DC je určen pro profesionální svařování metodami:                                                              -1. TIG DC (stejnosměrný proud) pro legované oceli s vysokofrekvenčním zapálením oblouku (HF) nebo LIFT ARC                                                                - 2. TIG AC (střídavý proud) pro hliník a jeho slitiny s vysokofrekvenčním zapálením oblouku (HF) nebo LIFT ARC                                                                  - 3. MMA DC (obalená elektroda)                                                                                                                                                                                                  - 4. MMA AC (obalená elektroda)                                                                                                                                                                                              - Samozřejmostí je množství neocenitelných funkcí umožňujících efektivní využití: předfuk (pouze model PULSE) a dofuk ochranného plynu,                  náběh (pouze model PULSE) a doběh proudu, startovací a koncový proud (pouze model PULSE),                                                                                        HF vysokofrekvenční zapalování,                                                                                                                                                                                                režim ovládání 2 a 4 takt, úroveň čištění hliníku, pulsní režim (pouze model PULSE), bilevel,                                                                                                     a UP-DOWN ovládání z hořáku,                                                                                                                                                                                                   - Pro svařování metodou MMA jsou stroje vybaveny funkcemi HOT START, ARC FORCE a ANTISTICK.                                                                             Svařovací stroj smí uvést do provozu pouze školené osoby a pouze v rámci technických ustanovení.

Společnost ALFA IN nepřijme v žádném případě zodpovědnost za škody vzniklé nevhodným použitím. Před uvedením do provozu si přečtěte pečlivě návod k obsluze. Stroje splňují požadavky odpovídající značce CE.

UP-DOWN ovládání z hořáku 
AC Balance - umožňuje nastavení vyvážení kladné vůči záporné části vlny s nastavením více do kladných hodnot lze docílit 
lepšího čištěnínastavením do záporných hodnot, větší průvar 
HOT START, ARC FORCE a ANTISTICK